Xác định rõ mục tiêu để thành công

(Câu chuyện cuộc sống) Có ba cậu bé cùng đến Thiếu Lâm Tự xin trụ trì nhận họ làm đệ tử. Sư trụ trì hỏi cậu bé thứ nhất: Tại sao con lại muốn học võ? Cậu bé thứ nhất trả lời: Bạch Thầy, cơ thể con yếu ớt, con học võ để tăng cường […]