Tại sao tín hiệu dừng xe lại có màu đỏ?

Chúng ta biết rằng ánh sáng sẽ tán xạ khi truyền qua không khí, trong cùng một môi trường, bước sóng của ánh sáng càng ngắn thì hiệu ứng tán xạ càng mạnh, bước sóng của ánh sáng càng dài thì hiệu ứng tán xạ càng yếu, nên thích hợp làm tín hiệu dừng xe. […]