Chút cảm xúc gặp bạn cũ sau 30 năm

 Ôi mối tình đầu, Như đi trên cát Bước nhẹ mà sâu Mà cũng nhòa mau… (Thơ Phạm Thiên Thư) Thấy thơ thẩn vầy tưởng tui buồn hả, hỏng có phải đâu nha. Chỉ là nhiều cảm xúc thôi á. Hôm qua đi gặp mặt bạn cũ hồi cấp một về, vui hết sẩy. Trời […]