Ấn tượng các loài hoa trong đời

Hoa xuất hiện trong đời nàng từ lúc nào, nàng không nhớ được. Hồi tưởng lại, loài hoa sớm nhất mà nàng ghi nhớ trong đời, chắc là khi nàng 6 tuổi. Đó là hoa trang, có nhiều màu đơn sắc, phổ biến nhất là đỏ cam, mùi thơm nhẹ. Nàng biết và ghi nhớ […]

Tản mạn về năm tháng

 Năm tháng…xóa nhòa nhiều thứ. Ngày xưa, đi học trễ, đứa đi từ đầu này lại, đứa đi từ kia tới, gặp nhau, nháy mắt, cười, thế là vui. Ngày xưa, bạn hỏi vu vơ, mình đáp vu vơ, bạn tiễn mình về đến nhà, thế là vui. Khi niềm vui đơn sơ, dễ thương […]