Sự kiên nhẫn

 Sự kiên nhẫn Không hiểu, cái tài khoản facebook đó, ai thêm mình và mình thêm ai và chấp nhận lúc nào, mà feeds hiện lên toàn thơ là thơ! Lâu ngày không tương tác, đăng gì lên cũng chỉ thấy vài like gà nhà, dù gần 5k bạn. Mấy ngày đầu, mình đi tương […]