Câu chuyện sư tử và hươu hay tình bạn bạn tan vỡ vì góc nhìn khác nhau

Sư tử già gặp hươu. 

Sư tử : Nghe bảo Ông Vẽ đẹp lắm!

Hươu : cái đek gì tao chả vẽ được.

Sử tử : Mày vẽ tao hộ cái.

Hươu : Ok bạn già.

Khi hươu vẽ xong, sư tử xem rồi bực mình.

Sử tử: Huơu mày vẽ cái gì vậy?

Hươu : Tao vẽ mày!

Sư tử : Mày vẽ tao như cái ckc vậy.

Hươu : Từ trên cao nhìn xuống……mày
như cái ckc thật!

Từ đấy tình bạn tan vỡ chỉ vì góc nhìn
khác nhau….

(Sưu tầm)Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *